skip to Main Content
046 70 60 90 js@jsvvs.se

Sjöholms VVS-Byrå AB | Kumlevägen 4, 246 32 Löddeköping
046 70 60 90 | js@jsvvs.se

Sjöholms VVS-Byrå AB

Sjöholms VVS-Byrå AB

Jörgen Sjöholm har 40 års erfarenhet av branschen och medverkat vid ett antal projekteringar, utredningar, kontroller och besiktningar etc. av skiftande slag.

Företaget utför uppdrag åt privata beställare och företag. Tyngdpunkten ligger på bostadsbyggnader, kontorsfastigheter, butiker, lager, villor, kommersiella fastigheter mm.

Utför projektering, ramhandlingar och kontrolluppdrag inom värme, sanitet och komfortkyla.

Välkommen att höra av dig – Jörgen Sjöholm
046 70 60 90

 

Jörgen Sjöholm

Historik
1978-1989 Rörtjänst i Lund AB, Rörmontör.
1989-1993 Rörtjänst i Lund AB, Projektledare och delägare.
1993-2000 Rörtjänst i Lund AB, VD och delägare.
2000 Såldes Rörtjänst i Lund AB till NVS.
2000-2002 NVS, Projektledare.
2002-2004 Calor/YIT, Projektledare.
2005- Sjöholms VVS-Byrå AB, ägare.

Sjöholms VVS-Byrå AB
Back To Top